Záruční a pozáruční servis chladících věží-mikrochladičů
Nabízíme uzavření smlouvy o pravidelném provádění servisních prohlídek chladicí věže za účelem minimalizace rizika vzniku havárie chladicí věže, nebo snížení její účinnosti vlivem špatného provozování.Součástí těchto servisních prohlídek je servisních provedení úkonů nutných po dosažení stanoveného počtu provozních hodin, tak aby provoz chladicí věže nezvyšoval nároky na pracovníky provozovatele, kteří by jinak museli tyto úkony provádět. Pro zajištění maximální spolehlivosti instalovaných technologií je součástí našich aktivit poskytnutí pravidelných servisních prohlídek technologií chladících okruhů a servis chladících věží. V závislosti na instalované technologii a způsobu provozování Vám navrhneme optimální intervaly servisních prohlídek, při kterých bude provedena základní údržba a prohlídka zařízení. Uvedeným způsobem je možné předejít haváriím, případně závadám způsobeným neřešením vznikajících technických problémů na instalované technologii.

Servis provádíme přednostně i u starších typů mikrověží SAV, EWK a EWB, které vyráběla firma Armabeton, nebo firma Chladicí věže Praha,a.s. Doposud disponujeme náhradními díly a znalostmi k jejich opravě. V případě zvláštního požadavku zákazníka na doplnění již dříve instalovaných mikrochladičů SAV 10,16, SAV 24 nebo SAV 32 je možné tyto staré typy vyrobit. Dále dodáváme náhradní díly pro mikrochladiče SAV 100-700. Vše jsme schopni zajistit v krátkém čase, a to včetně dodávky originálních náhradních dílů a jejich odborné montáže na místě instalace. Včasným odstraněním případných závad se předejde nejen velkým poruchám mikrochladiče, ale zaručíme tak garantované parametry chlazení. Servisní prohlídky doporučujeme 1x ročně, u provozů, kde je voda značně znečištěna a je zde velká závislost na bezporuchovém chlazení doporučujeme servis 2x ročně.

V případě havárie vám zajistíme rychlou dodávku nutných náhradních dílů a provedeme opravu poškozených dílů, tak aby zařízení bylo co nejdříve opět v plném provozu. Další možností je kompletní výměna chladících věží v případě, že stav stávajícího zařízení již neumožňuje realizaci servisních prací.

• Provádíme revize chladicích věží.
• Zajišťujeme záruční i pozáruční opravy chladicích věží a jejich komponentů
• Můžeme nabídnout dlouhodobou údržbu chladicích věží – servisní smlouva
• Zajišťujeme měření a vyhodnocování stavu a provozu chladicích věží, která umožňují objektivizovat finanční
prostředky údržby a obnovy zařízení provozovatele.

Dodávka náhradních dílů

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Docílíte nejvyššího výkonu a spolehlivosti zakoupeného zařízení. Použití jiných dílů a částí může mít za následek zánik garanční odpovědnosti za škody z toho vyplývající! Komplexní servis chladicích věží doplňujeme dodáváním náhradních dílů pro údržbu i opravy chladicích věží.

Dále Vám nabízíme veškerou podporu a projekční činnost v oblastech:

– Prováděcí projekty chladicích věží
– Teplotechnické výpočty
– Výpočty intenzifikace provozu
– Dílenské dokumentace a statické výpočty