Chladicí věže- Mikrochladiče jsou menší mokré atmosférické chladiče průmyslové vody, v nichž je přiváděná voda rozstřikována speciálními tryskami na chladící výplň, stéká po jejích stěnách a předává teplo proudícímu vzduchu, který je nasáván ventilátorem, umístěným v horní části mikrochladiče. Podle konstrukce a chladícího výkonu jsou rozděleny do jednotlivých typů. Mikrochladiče, které jsou české výroby, jsou vždy navrženy na základě teplotechnických parametrů .

1 – ventilátorová jednotka (ventilátor,motor, nosič ventilátoru)
2 – příruba přívodního potrubí
3 – vnitřní rozvod vody
4 – eliminátor (odlučovač kapek)
5 – rozstřikovací tryska
6 – nosný systém (plášť)
7 – chladící systém (výplň)
8 – plovákový ventil
9 – odtokové potrubí se sítem
10 – sběrná vana (nádrž)
11 – žaluzie nasávacích otvorů

Ilustrační obrázek mikrochladičů SAV – celolaminátová nosná konstrukce pláště

Chladicí věže – mikrochladiče se obvykle navrhují na teploty vlhkého teploměru v dané lokalitě, odpovídající letnímu provozu. Pro území České republiky je častou návrhovou teplotou 20°C vlhkého teploměru ( např. teplota vzduchu 30°C a relativní vlhkost 40 %). Touto skutečností je limitována nejnižší dosažitelná teplota ochlazené vody v letním období, což je cca 22 – 24°C při výše uvedeném stavu okolní atmosféry. Na základě zadávacích parametrů, s pomocí výpočetního programu a odborných znalostí, Vám navrhneme vhodné chladící věže, případně variantní řešení, kde budou zohledněny ekonomické ukazatele provozu, jako je například ztráta vody, příkon elektromotoru a množství vody vzhledem k teplotnímu spádu.
Do poptávky na novou chladící věž-mikrochladič uveďte následující parametry :
1. cirkulační množství vody – Mw (m3/h)
2. teplotu vstupní vody – tw1(°C)
3. teplotu výstupní vody – tw2(°C)
4. chladící výkon – Q (kW)
5. teplotu vlhkého teploměru – tm(°C)
Pro řádné zpracování nabídky je nutné uvést údaje minimálně v bodech 1, 2, 3 nebo 3, 4, 5.